Aluminiowe systemy kominowe

System odprowadzania spalin dla urządzeń TURBO o maksymalnej temperaturze spalin 200°C na wylocie dymu z urządzenia.

Przeznaczony jest głównie do ciśnieniowych kanałów spalinowych. Może być również stosowany do kominów o ciągu naturalnym. Nie jest przeznaczony do kanałów spalinowych, w których może dojść do wypalenia się sadzy. Nadaje się do kominów, które planuje się eksploatować w trybie mokrym.

.

Parametry i zalety

  • dla kotłów TURBO
  • doskonały przepływ spalin
  • niskie ryzyko zabrudzenia
  • doskonałą szczelność, siłę i elastyczność stawu