Elektrofiltr cząstek stałych

Exodraft ESP-10

Elektrofiltr do pieców opalanych drewnem

 

Exodraft ESP-10 to elektrofiltr z wbudowanym wentylatorem kominowym do montażu przy wylocie komina. Filtr posiada funkcję samoczyszczenia (zgłoszenie patentowe) i został zaprojektowany w celu zmniejszenia emisji z urządzeń spalających drewno oraz ułatwienia rozpalania i uzupełniania paliwa. Filtr przeznaczony jest do zamkniętych kominków (pieców) opalanych drewnem o znamionowej mocy cieplnej 10 kW lub mniej.

 

Filtr Exodraft jest elektrofiltrem. Filtr redukuje ilość drobnych i ultra drobnych cząstek w strumieniu spalin poprzez wytworzenie pola elektrostatycznego pomiędzy elektrodami ładującymi i zbierającymi. Pole elektrostatyczne w ESP-10 jest generowane przez elektrodę ładującą podłączoną do generatora wysokiego napięcia, która jonizuje gaz w swoim otoczeniu i w rezultacie ładuje cząstki, tworząc pole elektrostatyczne wystarczająco silne, aby wypchnąć naładowane cząstki w kierunku elektrody zbierającej. Przy włączonym polu elektrostatycznym, wytrącone cząstki pozostają przyczepione do elektrody zbierającej. Kiedy temperatura i tlen wewnątrz filtra są na pewnym poziomie, większość dołączonych cząstek zapali się i spali podczas całkowitego spalania w normalnym trybie pracy.