Ochrona Twoich danych osobowych

 

Almeva Poland sp. z o.o. szanuje Twoją prywatność

 

Ochrona Twojej prywatności podczas przetwarzania danych osobowych, jak również bezpieczeństwo wszystkich danych biznesowych jest dla nas ważną kwestią. Dane osobowe zebrane podczas odwiedzania naszej strony internetowej www.almeva.swiss (zwanej dalej “stroną internetową”, “www”, “naszą stroną”) przetwarzamy poufnie i tylko zgodnie z przepisami prawa.

Ochrona danych i bezpieczeństwo informacji są częścią polityki naszej firmy.

Ochrona danych

Almeva Poland sp. z o. o. jest odpowiedzialna za przetwarzanie Państwa danych, a wszelkie wyjątki zostały opisane w niniejszej informacji o prywatności.

Nasze dane kontaktowe są następujące:

Almeva Poland sp. z o. o.

produkcja i sprzedaż systemów kominowych z tworzyw sztucznych ALMEVA

ul. Cieszyńska 2, 43 – 200 Pszczyna

Zasady

Dane osobowe to wszystkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, które obejmują na przykład nazwiska, adresy, numery telefonów, adresy e‑mail i umowne dane plemienne, które stanowią przedstawienie tożsamości osoby.

.

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe (w tym adresy IP) tylko wtedy, gdy istnieje ku temu zgodna z prawem podstawa prawna lub gdy wyraziłeś zgodę na przetwarzanie lub wykorzystywanie danych osobowych dotyczących tej kwestii, na przykład poprzez rejestrację.

Przenoszenie danych

Przekazanie danych innym administratorom danych

.

Zasadniczo Twoje dane osobowe będą przekazywane innym administratorom danych tylko wtedy, gdy będzie to wymagane do wykonania zobowiązania umownego, lub gdy my lub strona trzecia będziemy mieli uzasadniony interes w przekazaniu danych, lub gdy wyrazisz na to zgodę.

.

Oprócz tego dane mogą być przekazywane innym administratorom danych, jeżeli jesteśmy do tego zobowiązani przepisami prawa lub wykonalnym nakazem administracyjnym lub sądowym.

Czas przechowywania, okresy retencji

.

Zasadniczo przechowujemy Twoje dane tylko tak długo, jak jest to konieczne w kontekście naszych relacji biznesowych lub jak nakazuje obowiązek prawny (np. ze względu na okresy retencji wynikające z kodeksów podatkowych i handlowych, jesteśmy zobowiązani do przechowywania dokumentów takich jak umowy i faktury przez określony czas).

Formularz kontaktowy

Jeśli chcesz wysłać nam szybką wiadomość lub zapytanie za pomocą naszego formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej, wyślesz nam swój adres e‑mail wraz z zapytaniem/​​żądaniem. Adres ten wykorzystamy jedynie do dalszej komunikacji z Państwem. Nie przekazujemy go innym podmiotom, chyba że wyrazisz na to zgodę.

.

Zapisz się na szkolenie

Jeśli chcesz zgłosić się na nasze szkolenie poprzez formularz internetowy, będziesz musiał podać nam swoje imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e‑mail. Informacje te wykorzystamy wyłącznie w związku z organizacją szkolenia i skontaktujemy się z Tobą w celu potwierdzenia terminu lub ewentualnych zmian. Jednocześnie, po pozytywnym ukończeniu szkolenia, wykorzystamy Twoje dane do wystawienia Ci certyfikatu, a następnie będziemy je przechowywać przez okres obowiązywania certyfikatu. Nie będziemy przekazywać Twoich danych żadnym innym podmiotom.

Używanie plików cookies

Informacje ogólne

Ciasteczka to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika po otwarciu strony internetowej. Jeśli otworzysz tę stronę innym razem, Twoja przeglądarka prześle zawartość plików cookie z powrotem, aby umożliwić ponowną identyfikację urządzenia końcowego. Odczytywanie plików cookies pozwala nam optymalnie zaprojektować naszą stronę dla Ciebie i ułatwić Ci korzystanie z niej.

Jakie pliki cookies wykorzystuje ALMEVA na swojej stronie

.

Na naszej stronie stosujemy wyłącznie anonimowe pliki cookies. Służą one zatem do tego, aby dać nam ogólne pojęcie o zachowaniu użytkowników na naszej stronie, ale nie zapisujemy żadnych danych osobowych, które mogłyby Cię zidentyfikować. Możesz myśleć o plikach cookie, których używamy jako o dwóch rodzajach:

  • Optymalizacja — Te pliki pozwalają nam śledzić anonimowe dane o użytkownikach (np. trendy kliknięć) i zapewnić długoterminową funkcjonalną i bezproblemową witrynę dla wszystkich użytkowników witryny.
  • Analityczne — Pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób osoby odwiedzające naszą stronę internetową korzystają z niej i uzyskują do niej dostęp. Mogą one następnie zostać zoptymalizowane pod kątem potrzeb użytkowników, aby były jak najbardziej przyjazne dla użytkownika. Pliki cookie pomagają nam między innymi sprawdzić, jak nasza strona internetowa działa w różnych lokalizacjach.a

Kontrolowanie plików cookie

Możesz odmówić umieszczenia plików cookies na swoim urządzeniu w całości lub w części. Większość przeglądarek pozwala na określenie preferencji dotyczących plików cookies w ich ustawieniach. Jeśli chcesz odmówić lub usunąć wszystkie pliki cookie, możesz to zrobić w swojej przeglądarce. Jednak odmowa przyjmowania plików cookies będzie miała negatywny wpływ na użyteczność nie tylko naszej strony internetowej, ale także wszystkich innych stron internetowych. W trosce o komfort użytkowania zalecamy włączenie plików cookies podczas odwiedzania naszej strony i pozostawienie ich na komputerze po zakończeniu bieżącej wizyty.

Więcej informacji można znaleźć w sekcji pomocy przeglądarki internetowej.

Przycisk “Podziel się”

Dane zostaną wysłane do operatorów kanałów mediów społecznościowych tylko wtedy, gdy aktywnie klikniesz przycisk udostępniania. Operatorzy kanałów mediów społecznościowych nie wysyłają żadnych danych z góry — nawet w formie anonimowej.

Zewnętrzne linki

Nasze oferty internetowe mogą zawierać linki do stron internetowych osób trzecich — dostawców, którzy nie mają z nami żadnych związków. Po kliknięciu na link nie mamy kontroli nad gromadzeniem, przetwarzaniem i wykorzystywaniem danych osobowych, które potencjalnie mogą zostać przekazane poprzez kliknięcie na link stronie trzeciej (na przykład adres IP lub adres URL strony, na której znajduje się link), ponieważ zachowanie stron trzecich jest naturalnie poza naszą kontrolą. Nie ponosimy odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych przez osoby trzecie.

Bezpieczeństwo

Nasi pracownicy i firmy świadczące usługi w naszym imieniu są zobowiązani do zachowania poufności i przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

Podejmujemy wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa oraz ochrony Państwa danych, którymi zarządzamy, w szczególności przed ryzykiem nieumyślnego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, manipulacji, utraty, zmiany lub nieuprawnionego ujawnienia lub dostępu. Nasze środki bezpieczeństwa są stale udoskonalane zgodnie z postępem technologicznym.

Prawo do informacji i dostępu

Masz prawo do otrzymania od nas potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane, a jeśli tak, masz prawo dostępu do swoich danych osobowych.

Prawo do sprostowania i usunięcia danych

Masz prawo do uzyskania od nas sprostowania niedokładnych danych osobowych dotyczących Ciebie bez zbędnej zwłoki. Uwzględniając cele przetwarzania, masz prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia. Nie dotyczy to danych, dla których istnieje ustawowy okres przechowywania. Jednak w przypadku braku żądania dostępu do takich danych, przetwarzanie jest ograniczone (patrz poniższy tekst).

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

.

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Może Pani/​​Pan złożyć odwołanie do organu nadzorczego właściwego dla Pani/​​Pana miejsca zamieszkania lub państwa siedziby lub do organu nadzorczego właściwego dla Pani/​​Pana miejsca zamieszkania. Są to:

.

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

.

Adres:

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00 – 193 Warszawa 

Telefon: +420 606 950 000 (centrala)

WWW: https://uodo.gov.pl/

E‑mail:kancelaria@uodo.gov.pl

Zmiany w informacji o prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszych środków bezpieczeństwa i ochrony danych w miarę potrzeb w świetle postępu technologicznego. W takich przypadkach odpowiednio zmienimy naszą informację o ochronie danych. Dlatego prosimy o zwrócenie uwagi na aktualną wersję naszej informacji o ochronie danych, ponieważ może ona ulec zmianie.

Nezobrazovat pro jazyky

Grecki