Kde nás nájdete

Môžete nám napísať na

sk@almeva.eu

Alebo nám zavolajte

+421 32 202 8946

Sídlo

ALMEVA Slovakia s. r. o.
Bratislavská 119
SK-911 05 Trenčín
Slovakia

 

Vaše požiadavky posielajte na adresy

Požiadavka na spracovanie dopytu / cenovej ponuky / technického riešenia: 
dopyt@almeva.sk 

Elektronická fakturácia: 
faktury@almeva.sk 

Objednávka tovaru, dotaz na dostupnosť: 
obchod@almeva.sk

 

Ktorým smerom k nám

Kontaktný formulár

Fakturačné informácie

Bratislavská 119
SK-911 05 Trenčín

Zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, vl. 26139/R

IČO: 35 868 911 
DIČ: SK2021754196

Čísla účtov:
(CZK) CZ85 0300 0000 0002 7111 3752, BIC(SWIFT) CEKOCZPP
(EUR) SK02 7500 0000 0040 0053 6866, BIC(SWIFT) CEKOSKBX